2023.12.08 Fri
more

team & player

球隊與球員
嘉藥大學
公開組一級

莊柏志

嘉藥大學
公開組一級

莊柏志

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
179cm
/
83kg
生日
2004.10.25
畢業高中
嘉縣東石高中
畢業國中
中市光復國中
畢業國小
中市萬豐國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 12 11 0 1 2 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0.182 0.250 0.364
總計 12 11 0 1 2 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0.182 0.250 0.364

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
輔仁大學 1 2 2 0 1 1 0 1 0 3 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 1.500 2.000
臺灣體大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
總計 6 12 11 0 1 2 0 1 0 4 1 0.182 0 0 1 0 0 4 0 0 0.000 0.250 0.364 0.614
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 5 輔仁大學 2 2 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
2023.11.23 14 臺灣體大 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.11.24 23 嘉義大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 32 開南大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.29 51 國立體大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 60 南華大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP