team & player

球隊與球員
輔仁大學
公開組一級

林定侖 5

輔仁大學
公開組一級

林定侖 5

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
170cm
/
63kg
生日
2005.6.30
畢業高中
桃市北科附工
畢業國中
北市重慶國中
畢業國小
北市長安國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 11 10 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200
總計 11 10 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉藥大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 5 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
嘉義大學 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 4 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 1 1 1 0.000 0.750 0.667 1.417
總計 11 20 17 2 4 4 0 0 0 4 0 0.235 0 0 1 0 1 5 2 1 1.000 0.316 0.235 0.551

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 5 嘉藥大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 16 文化大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 19 臺東大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.29 56 遠東科大 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2023.12.12 71 臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.19 115 高苑科大 5 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP