team & player

球隊與球員
輔仁大學
公開組一級

王俊傑 91

輔仁大學
公開組一級

王俊傑 91

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
175cm
/
78kg
生日
2005.2.24
畢業高中
高市三民高中
畢業國中
高市大仁國中
畢業國小
高市中正國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.222 0.000
總計 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.222 0.000

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉藥大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
高苑科大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
國立體大 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺北市大 2 7 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.143 0.000 0.143
總計 9 18 15 0 3 1 0 0 0 1 1 0.067 0 0 3 0 0 4 0 0 0.000 0.222 0.067 0.289

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 5 嘉藥大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 16 文化大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.15 90 南華大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.18 108 開南大學 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.12.19 115 高苑科大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP