team & player

球隊與球員
臺灣體大
公開組一級

盧柏華

臺灣體大
公開組一級

盧柏華

位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178cm
/
83kg
生日
2003.9.14
畢業高中
桃市壽山高中
畢業國中
桃市光明國中
畢業國小
桃市錦興國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 23 16 5 5 4 0 0 0 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0.250 0.429 0.250
總計 23 16 5 5 4 0 0 0 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0.250 0.429 0.250

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
美和科大 1 5 4 3 1 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.750 1.550
嘉藥大學 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
文化大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
遠東科大 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
總計 6 23 16 5 5 4 0 0 0 4 0 0.250 0 0 4 0 3 1 0 0 0.000 0.478 0.250 0.728
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 3 美和科大 5 4 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.800 0.750
2023.11.23 14 嘉藥大學 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000
2023.11.24 18 文化大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 28 臺東大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 41 中信學院 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2023.11.30 63 遠東科大 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP