team & player

球隊與球員
臺東大學
公開組一級

吳誌珈

臺東大學
公開組一級

吳誌珈

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
183cm
/
73kg
生日
2004.2.10
畢業高中
桃市大溪高中
畢業國中
桃市仁和國中
畢業國小
桃市仁善國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 21 18 2 1 5 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0.278 0.300 0.333
總計 21 18 2 1 5 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0.278 0.300 0.333

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
國立體大 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
大同學院 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
遠東科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 3 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 2 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
崑山科大 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 2 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
臺灣體大 2 4 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0.667 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.667 0.667 1.333
萬能科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 2 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
總計 15 31 27 3 2 8 1 0 0 9 0 0.296 2 1 1 0 0 3 0 1 0.000 0.310 0.333 0.644

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP