team & player

球隊與球員
臺東大學
公開組一級

陳培民 4

臺東大學
公開組一級

陳培民 4

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180cm
/
80kg
生日
2003.9.4
畢業高中
高市高苑工商
畢業國中
東縣卑南國中
畢業國小
東縣豐田國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 16 13 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0.077 0.250 0.154
總計 16 13 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0.077 0.250 0.154

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
南華大學 1 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
臺北市大 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 6 16 13 0 0 1 1 0 0 2 0 0.077 0 0 3 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.154 0.404

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 1 嘉義大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 19 輔仁大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 28 臺灣體大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.28 46 南華大學 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
2023.12.18 109 臺北市大 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2023.12.19 120 文化大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP